children of mary

children of mary
Borbon Children of Mary Choir

Friday, July 6, 2012

Kordero ng Diyos


B   E9
E/G#
AM7


Kordero ng Diyos na nag-aalis
AM7/G# - F#m7
B
EM7 - E / G#


Ng mga      kasalanan sa mundo
G#m
C#7   F#m - F#m/EMaaawa ka sa amin
   D#dim G#7
C#m
F#/A# F#7
Bsus - B

Korde    ro ng Diyos, ma - a - wa  ka

  E9
E/G#
AM7


Kordero ng Diyos na nag-aalis
AM7/G# - F#m7
B
EM7 - E / G#


Ng mga      kasalanan sa mundo
  G#m
C#7   F#m - F#m/EMaawa ka sa amin
D#dim G#7
C#m
F#/A# F#7
Bsus - C7

Korde ro ng Diyos , ma - a - wa ka

  F9
F/A
BbM7 - BbM7/A


Kordero ng Diyos na nag-aalis
  Gm7
C
Cm7 - F7


Ng mga kasalanan ng mundo
 Bb
Bbm
Dbdim Dm - G/B


Ipagkaloob      mo sa amin
     Gm7 C
F - F/A - BbM7 - Am7 - Gm7 - C7 - FAng kapayapaan

No comments:

Post a Comment